Sayım Takip Sistemi
  • Değişik sayım numaraları ile sayım yapabilme,
  • Depo, reyon, koridor ve raf bazında sayım yapabilme,
  • Tartılı ürün vb. malzemeler için barkod şablonları tanımlayabilme,
  • Anlık ürün miktar gözlemi,
  • İstenildiği an ürün miktar değişikliği yapabilme,
  • DEĞİŞİK SONUÇ DOSYASI FORMATLARI tanımlayabilme,
  • YABANCI DİL DESTEĞİ
  • DOKUNMATİK ekran ile hızlı çalışabilme.
  • Ve daha bir çok pratik kullanım özellikleri ile..

 

Sayım Sistemi

   Sayım kontrol sistemi giriş bölümünde iki ana seçenek yer almaktadır. Bunlar ;

-  İşlemler

- Ayarlar

  bölümleridir.

  Diğer iki seçenek, 'HAKKINDA', Motiva Yazılım A.Ş. hakkında bilgi vermekte ve ÇIKIŞ seçeneği de programdan çıkmak için kullanılmaktadır. Ayrıca program için lisanslı kullanıcı kaydı da yine HAKKINDA bölümünde yer almaktadır.

 

 

 

- Ayarlar ;

ayarlar.bmp (191454 bytes) Bu bölüm sistem içerisinde kullanılacak varsayılan değerlerin atanması ve tanımlanması amacıyla kullanılır.

Depo, Miktar, Reyon, Koridor gibi sayım parametreleri için VARSAYILAN değerler bu bölümde girilir.

Ayrıca;
Şablon bölümünde, stok kodu ve miktarının birlikte yer aldığı barkodlarda, bu barkodların
şablonlarını tanımlayarak, sayım sisteminin barkodu okuduğunda, belirtilen stok kodu için
belirtilen miktarları almasını sağlayabilirsiniz.

Parola bölümünde, kendinize uygun bir parola belirleyerek, Ayarlar bölümünde girişte bu parolanın sorulmasını sağlayabilirsiniz.

Diğer bölümünde ise, programın kullanıcı arayüzleri için hangi dilin geçerli olacağı (ingilizce, almanca, fransız vb.) ve sayım işlemleri sonucunda nasıl bir formatta sayım sonuç dosyası hazırlanacağı belirlenir.

sablon.bmp (191454 bytes)         parola.bmp (191454 bytes)      files.bmp (191454 bytes)

- İŞLEMLER ;

sayim.bmp (191454 bytes)     basla.bmp (191454 bytes)     sayim.bmp (191454 bytes)

Bu kısımda Sayım sistemi ile ilgili temel işlemler yer almaktadır. Bunların başında normal olarak Sayım işlemi gelir. Sayım işlemi seçildiğinde, program size ilk olarak depo, reyon, koridor, tarih ve sayim no için onay sorar. Bu bölümdeki bilgileri dilediğiniz gibi düzenledikten sonra, sayım ekranına geçebilirsiniz.

Sayım ekranında sayım numarası, depo, reyon, koridorun gösterimi yanında, raf ve miktar için haneler yer almaktadır. Bu hanelerden miktar hanesine, ayarlar bölümünde tanımlanmış olan varsayılan miktar değeri otomatik olarak gelmektedir.

Siz herhangi bir ürünün barkodunu girdiğinizde, program belirtilen miktarı, varolan miktara ekleyerek size ürün stok kodunu ve güncellemeden sonraki miktarını gösterir.

Eğer herhangi bir şekilde miktar iptali gerekirse, ekranda yer alan '[ - ]' tuşuna basarak işlemin iptal işlemi olduğunu belirtip, daha sonra ürün bilgisi girerek programın iptal işlemini yapmasını sağlayabilirsiniz.

Yine benzeri bir şekilde, miktar veya raf bilgisi değiştiğinde, ekranda varolan raf ve miktar hanelerinden gerekli değişikliği yaparak sayıma yeni raf ve miktar bilgisi ile devam edebilirsiniz.

Sayımı sonlandırmak istediğinizde ESCAPE tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde program sizi bir önceki ekrana, yani sayım no vb. değerlerin tanımlandığı ekrana getirecektir. Buradan gerekli değişiklikleri yaparak sayım işlemine devam edebilir veya IPTAL/ESCAPE yardımı ile sayım işleminden tamamen çıkabilirsiniz.

stokkodu.bmp (191454 bytes)      liste.bmp (191454 bytes)      miktar.bmp (191454 bytes)

.İşlemler bölümündeki ikinci seçenek ürün miktarı bölümüdür. Bu bölüm sizin herhangi bir ürünün miktarını değişik sayım kriterlerinde de olsa görebilmenizi ve dilerseniz bunlar üzerinde miktar değişikliği yapabilmenizi sağlar.

Öncelikle stok kodu bölümüne gözlemlemek istediğiniz ürünün stok kodunu girin. Program sayım bilgileri içerisinden bu stok kodunu tarayarak, varolan sayım bilgilerini bir liste şeklinde size sunacaktır. Liste üzerinden hangi bilgi seçilirse, liste altında yeralan bölümlere o sayım ile ilgili diğer bilgiler (sayım no, depo, reyoni koridor, raf ve miktar) gelecektir. SEÇ tuşu yardımı ile sayım bilgisini seçtiğinizde ekrana miktar formu gelecek ve sizden yeni miktar değerini isteyecektir. Bu şekilde miktar girerek, stoklarınızın miktar bilgilerinde oluşabilecek farklılıkları kolayca güncelleyebilirsiniz.

Sayım sonu bölümü ; mevcut sayım bilgilerinin sonuç dosyasına aktarılmasını sağlar. Sonuç dosyası programınız ile aynı dizinde yer alan / alacak olan SAYCESON.SYM isimli dosyadır. Burada dikkat edilmesi gereken çıktı formatıdır. Program bu sonuç dosyasını hazırlarken, sizin AYARLAR bölümünde belirtmiş olduğunuz SONUC FORMATINI kullanacaktır.

SONUÇ FORMATINI, KULLANDIĞINIZ TİCARİ SİSTEMİN OKUYABİLECEĞİ FORMATA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

BÖYLECE KULLANDIĞINIZ TİCARİ SİSTEM NE OLURSA OLSUN,
SAYIM SONUÇLARINI KOLAYCA SİSTEMİNİZE AKTARABİLİRSİNİZ.

 

Sayım sıfırla bölümü ; mevcut sayım bilgilerinin temizlenmesi amacıyla kullanılır. Her sayım işleminden önce, bir önceki sayım bilgileri sonuç dosyasına aktarıldıktan sonra bu seçenek kullanılarak sayım bilgileri temizlenebilir, böylece yeni yapılacak sayım ile eski sayım bilgileri birbirine karışmaz.

Yeni Sayim Sonuç Formatının Tanımlanması ;

Sistemde tanımlı olan çıktı formatları sayCEFmt.ini dosyası içerisinde yer almaktadır. Bu dosya içerisinde arzu edildiğinde yeni bir bölüm olarak yeni format yapısı eklenebilir.

Kullanılan alan numaraları ;

1. alan sayim no'yu ifade eder ve tam sayı bir değerdir,
2. alan tarihi ifade eder ve karakter bazlı gg/aa/yyyy sabit formatına sahiptir,
3. alan depo numarasını ifade eder ve alfanumerik bir yapıya  sahiptir,
4. alan reyon bilgisini   ifade eder ve alfanumerik bir yapıya  sahiptir,
5. alan koridor bilgisini   ifade eder ve alfanumerik bir yapıya  sahiptir,
6. alan raf bilgisini   ifade eder ve alfanumerik bir yapıya  sahiptir,
7. alan stok kodunu   ifade eder ve alfanumerik bir yapıya  sahiptir,
8. alan miktarı ifade eden gerçek sayı türünden bir değerdir.

Kullanılan tanımlar ;

SEP : Eğer alanlar arasında herhangi bir ayraç kullanılanacak ise bu ayracı ifade eder.
Örnek olarak ayraç olarak virgül (',') kullanmak istiyorsanız

  SEP=,

olarak ayracınızı tanımlamalısınız.

USE_SEP: Belirtilen ayracın kullanılıp kullanılmayacağını ifade eder. Eğer ayracı kullanmak istiyorsanız değer 1, istemiyorsanız 0 olarak verilmelidir.

USE_SEP=1 veya

USE_SEP=0

ORDER : Elde etmek istediğiniz çıktıda, alan numaralarının sıralamasını gösterir. Bu sıralama düzeninde alanlar düzenlenerek çıktı oluşturulur. Örneğin siz sırası ile 3. 4. ve 2. alanların ard arda gelmesini istiyorsanız bunu

ORDER=3,4,2

şeklinde ifade edebilirsiniz.

FORMAT : Burada, ORDER  ile belirtilen sıraya sadık kalınarak, her alanın yazılmasında kullanılacak olan biçemi ifade edilir. Bu yapılırken C dil yapısında bulunan, tam sayı değerler için %d, alfanumerik değerler için %s ve gerçek sayı değerler için %f ifadeleri kullanılır.

Programdaki varsayılan düzen aşağıdaki gibidir.

[MOTIVA]

SEP = ,

USE_SEP=1

ORDER=1,2,3,4,5,6,7,8

FORMAT=%d,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%.2f

ÖRNEĞİN;

1. ELİNİZDE BULUNAN X PROGRAMI, SAYIM SONUÇLARINI STOK KODU, DEPO VE MİKTAR OLMAK ÜZERE 3 ALAN ŞEKLİNDE VE ARALARI NOKTALI VİRGÜL(';') İLE AYRILMIŞ OLARAK ALIYOR İSE FORMATINIZ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLUR.

[X_FORMATI]

SEP=;

USE_SEP=1

ORDER=7,3,8

FORMAT=%s,%s,%.2f

2. ELİNİZDE BULUNAN X PROGRAMI, SAYIM SONUÇLARINI STOK KODU, DEPO VE MİKTAR OLMAK ÜZERE 3 ALAN ŞEKLİNDE VE AYRAÇ KULLANMADAN, STOK KODUNU 20 KARAKTER GENİŞLİĞİNDE, DEPO KODUNU 5 KARAKTER GENİŞLİĞİNDE VE MİKTARI 10 HANE VE NOKTADAN SONRA 3 BASAMAK ŞEKLİNDE ALIYOR İSE FORMATINIZ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLUR.

[X_FORMATI]

SEP=;

USE_SEP=0

ORDER=7,3,8

FORMAT=%-20.20s,%-5.5s,%10.3f