POS-PANEL

   Pospanel yerel ağınız üzerinde tanımlanmış olan OLIPOS programının yüklü olduğu yazarkasalarınız ile, online bağlantı kurabileceğiniz, kasalarla bilgi alış-verişinde bulunabileceğiniz sistemdir.

   Pospanel ile;

  • kasaların durumunu anlık gözlemleyebilirsiniz,
  • dilediğiniz kasadan, dilediğiniz raporu isteyebilirsiniz,
  • Son alınan X veya Z raporunu gözlemleyebilirsiniz,
  • X veya Z raporu alınması için kasaya talimat gönderebilirsiniz,
  • dilediğiniz kasaya/kasalara kısa mesajlar gönderebilirsiniz,
  • sizin belirleyeceğiniz mesaj kodları yardımı ile kasanız sizi bilgilendirebilir, uyarabilir veya bir talepte bulunabilir.

 

Panel Sistemi

panel.bmp (394254 bytes)

   Panel üzerinde yedi fonksiyon tuşu bulunmaktadır. Bunlar ;

   B1a.bmp (1606 bytes) - Kasa işlemleri (kasa ekleme, kasa silme, kasa dizini),

   B2a.bmp (1620 bytes) - Seçilen kasayı silme işlemi,

   B3a.bmp (1606 bytes) - Seçilen kasa/kasalara mesaj gönderme işlemi,

   B4a.bmp (1606 bytes) - Seçilen kasa/kasalara X-Raporu alınması talimatı gönderme işlemi,

   B5a.bmp (1606 bytes) - Seçilen kasa/kasalara Z-Raporu alınması talimatı gönderme işlemi,

   B6a.bmp (1606 bytes) - SmartCard (Akıllı kart) modülü işlemleri,

   B7a.bmp (1606 bytes) - Mesaj alarmı veren kasa/kasaların mesaj alarm iptal işlemidir.

 

-Kasa bilgisi eklenmesi ;

kasa.bmp (293034 bytes)

     Panel üzerinde bulunan artı ('+') tuşuna basılarak veya panel üzerinde farenizin sağ tuşuna bastığınızda çıkan menüden KASALAR seçeneği seçilerek bu bölüme ulaşılabilinir. Burada takip edilecek olan kasanın kasa kodu ve kasa dizini tanımlanır. Panel sistemi, burada belirtilen tanımlamaları kullarak kasa bilgilerine ulaşır.  Diğer bir değiş ile kasa ile ilgili talep edilen işlemlerde bu dizin kullanılır.

- Ayarlar ;

ayarlar.bmp (511978 bytes)

     Panel üzerinde farenizin sağ tuşuna bastığınızda çıkan menüden AYARLAR seçeneği seçilerek bu bölüme ulaşılabilinir.

Kolonlar bölümünde, Panel ekranında kasalar görüntülenirken, kasa bilgilerinin hangi sıra ile görüneceğini belirleyebilirsiniz. Birinci alan her zaman "Kasa No" alanı olacağından bu alan değişmez. Diğer alanlardan hangisinin üzerinde fareniz yardımı ile iki defa tıklarsanız, o alan ismi ikinci sıraya yerleşir.

Mesaj alındığında bölümünde, mesaj alındığında yapılabilecek ek işlem seçenekleri yer almaktadır. Buna göre mesaj alındığında, alınan mesaj bilgisini burada belirtebileceğiniz LOG dosyasına kaydedebilir, port'a baskı olarak gönderebilir, ses dosyasını çalabilir ve programı çalıştırabilir.

Limit uyarısı bölümündeki limit değeri, kasa veya kasaların bakiye tutarlarını gözlemleyerek, belirli bir limitin üstüne çıktığında bunun belirtilmesi amacıyla kullanılır.

Miktar formatı, panel ekranının sağ alt köşesinde yer alan miktarın gösterilme şeklini belirler.

Rapor tarihi, saatlik rapor parametresi ve top x rapor parametreleri, kasadan rapor istediğiniz zaman kullanılan rapor parametreleridir.

Yazıtipi bölümünde panelde kullanılan yazı tipini değiştirebilir, zamin rengi tuşu ile de panel renklerini dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.

- Mesaj tanımları;

mesaj.bmp (286934 bytes)

Panel programının en büyük özelliklerinden birisi de kasalardan mesaj alabilmesidir. Her hangi bir anda ve durumda, kasiyerin daha önceden belirlenmiş olan mesaj kodunu kasaya girmesi ile birlikte, panel bu mesaj kodunu ve açıklamasını kasanın bilgi satırında göstererek sizi uyarır. ( ayarlar bölümünden öngörülen mesaj işlemlerini yapar.)

     Panel üzerinde farenizin sağ tuşuna bastığınızda çıkan menüden MESAJ TANIMLARI seçeneği seçilerek bu bölüme ulaşılabilinir. Burada mevcut kasalardan gelecek mesaj kodları ve bunların açıklamaları tanımlanmaktadır.

- Raporlar;

X - Z Raporları : Ekranda var olan X ve Z tuşları yardımı ile seçilen kasalara, X - Z raporu alınması için mesaj gönderilir.

Son Alınan X - Z Raporları : Herhangi bir kasa seçerek farenizin sağ tuşuna bastığınızda ekrana gelen menüde bulunan Son X Raporu , Son Z Raporu seçeneği ile kasadan en son alınan X-Z raporu istenir.

Standart Raporlar : Herhangi bir kasa seçerek ekranda var olan R tuşuna bastığınızda, mevcut raporlar ekrana görüntülenir. Seçtiğiniz rapora göre, eğer gerekli ise sizden seçmiş olduğunuz rapor için gerekli parametreler istenecektir. Zaman perioduna göre alınacak olan raporlarda başlangıç saati, bitiş saati ve zaman aralığı verilir.

     Örneğin;
          8-13-1 ifadesinde,   8 başlangıç saatini,   13  bitiş saatini,    1  rapor ek değerini ifade eder.

         Başlangıç Saati : 8
         Bitiş Saati :13
         rapor ek değeri, raporun kaçar saatlik perodlar halinde alınacağını ifade eder. (Top X raporunda X'i ifade eder.)